Bedrijven in het Westerkwartier meer ruimte geven voor groei!

BEKIJK HET VERKIEZINGSPROGRAMMA

Steun VZ. Word nu lid!

Ondernemers in het Westerkwartier worden NIET geholpen door de landelijke politiek.

VZ is de enige ├ęchte lokale partij. Vertegenwoordigd door inwoners van het Westerkwartier. Mensen die u kent uit uw eigen dorp. Westerkwartier(ders) met een lokaal hart, die betrokken zijn en de kansen en uitdagingen van onze regio kennen.

VZ: Meer kansen voor starters en ZZP'ers

VZ is de partij voor ZZP'ers. Samen creëren we kansen in onze regio. Voor jou als ondernemer. Dit kan alleen als er regionaal genoeg werk is én wanneer wetten- en regels jou als ZZP'er versterken en niet beperken.

Werken als zelfstandige in het Westerkwartier

 1. VZ Westerkwartier staat voor haar ondernemers en ZZP’ers. De gemeente dient bij het inkopen van producten en diensten eerst te kijken naar ondernemers binnen de gemeentegrenzen van het Westerkwartier.
 2. VZ Westerkwartier wil dat de gemeente ZZP-ontmoetingslunches faciliteert en aanmoedigt om de onderlinge contacten tussen ondernemers, de gemeente en het onderwijs te bevorderen.
 3. De gemeente moet facturen aan (lokale) ondernemingen binnen de afgesproken betalingstermijn voldoen. Ook wil VZ Westerkwartier dat de gemeente blijft werken aan een goed contact met onze ondernemers. Gemeentelijke accountmanagers voor bedrijven zijn hierin onmisbaar.
 4. Bij goed ondernemen hoort snel internet. VZ Westerkwartier wil snel internet in elke dorpskern van het Westerkwartier.

Milieu, klimaat en afval

 1. De energietransitie moet voor elke onderneming financieel en qua kennis te behappen zijn. De gemeente moet niet alleen komen met een informatieloket, maar ook met boter bij de vis. Zonder een betaalbare energietransitie haken bedrijven af en is de transitie onbereikbaar.
 2. VZ wil het nemen van isolatie- en verduurzamingsmaatregelen stimuleren, waar mogelijk in coöperatieve vorm.
 3. Het stroomnetwerk van de netbeheerders op het platteland en bij bedrijfsterreinen moet worden aangepast en verbeterd, zodat bedrijven, boeren en burgers volop de daken vol kunnen leggen met zonnepanelen en in staat zijn de energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet.
 4. De gemeente Westerkwartier heeft een afvalscheiding aan de bron gecombineerd met een Diftar-betalingssysteem. VZ ziet dat we helaas te maken hebben met hoog oplopende afvalkosten. We willen daarom het Diftar-systeem nog eens kritisch tegen het licht houden.

Ondernemen in het Westerkwartier

 1. De gemeente dient bij het inkopen van producten en diensten eerst te kijken naar ondernemers binnen de gemeentegrenzen van het Westerkwartier.
 2. VZ steunt de plannen om het Marktplein in Zuidhorn aantrekkelijk te maken voor winkelend publiek en het parkeerterrein achter winkelcentrum De Liekeblom in Leek aan te pakken en te moderniseren. Wij staan voor aantrekkelijke, bereikbare en toegankelijke winkel- en industriegebieden.
 3. VZ wil een onderzoek naar het weer zichtbaar maken van het Leekster Hoofddiep in het centrum van Leek. Hiermee krijgt Leek zijn historische gezicht terug, wat zorgt voor een aantrekkelijker centrum. Dit is goed voor de plaatselijke horeca en middenstand.
 4. De gemeente moet facturen aan (lokale) ondernemingen binnen de afgesproken betalingstermijn voldoen. Ook wil VZ Westerkwartier dat de gemeente blijft werken aan een goed contact met onze ondernemers. Gemeentelijke accountmanagers voor bedrijven zijn hierin onmisbaar.
 5. De ondernemer onderneemt en bepaalt zelf wanneer zijn/haar zaak is geopend. VZ is tegen een verplichte zondagsluiting en voor vrije openingstijden.
 6. Bij goed ondernemen hoort snel internet. VZ Westerkwartier wil snel internet in elke dorpskern van het Westerkwartier.

Onderwijs en bedrijven

De gemeente Westerkwartier kent een ruim aanbod aan onderwijs op verschillende niveaus. VZ Westerkwartier wil deze onderwijsinstellingen behouden én in contact brengen met lokale onderneming. Zo komen we tot zinvolle stages, waar zowel de leerling als het bedrijfsleven iets aan heeft.

VZ: Ondernemers in het Westerkwartier helpen om te groeien

Het wordt tijd dat ondernemers in het Westerkwartier weer zorgeloos kunnen ondernemen en hun onderneming kunnen ontwikkelen. Ondernemerschap is vrijheid! Wetten, regels en communicatie moet die vrijheid niet beperken maar verrijken.