VZ Westerkwartier is één met de boeren in het Westerkwartier!

BEKIJK HET VERKIEZINGSPROGRAMMA

Steun VZ. Word nu lid!

Stikstofproblematiek

Hebben we in het Westerkwartier wel echt een groot stikstofprobleem? Of worden wij in de hoek gezet door Den Haag?

Ruimte & subsidies

Onze boeren staan onder constante druk. Producten worden niet naar waarde betaald en wet- en regelgeving maakt het vooral duur én niet duurzaam. VZ Westerkwartier steunt jou en alle andere boeren.

Bestemming & vergunning

Als boer draag jij bij aan ons landschap en de biodiversiteit. Dit is essentieel voor onze regio. Sluit je aan bij VZ Westerkwartier en kies voor behoud van ons landschap en onze boerenbedrijven.

De landelijke politiek regelt NIETS voor boeren in het Westerkwartier.

VZ is de enige échte lokale partij. Vertegenwoordigd door inwoners van het Westerkwartier. Mensen die u kent uit uw eigen dorp. Westerkwartier(ders) met een lokaal hart, die betrokken zijn en de kansen en uitdagingen van onze regio kennen.

Landbouw, tuinbouw en veehouderij

Wij kiezen voor lokaal, eerlijk en natuurlijk geproduceerd voedsel, korte voedselketens en zetten onze boeren op één.

  1. VZ Westerkwartier vindt ook landbouw een vorm van natuur en vindt dat de geschiedenis van onze gemeente laat zien dat dit hoort bij ons Westerkwartierse cultuurlandschap.
  2. VZ Westerkwartier is ervoor om met de boeren te overleggen om hun bermen, groenstroken en akkerranden in te zetten om de insecten- en bijenpopulatie te beschermen. Als het nodig is willen we de boeren hiervoor financieel compenseren.
  3. VZ Westerkwartier werkt samen met de BoerBurgerBeweging en onderschrijft het merendeel van hun standpunten ten aanzien van boerenbedrijven en de leefbaarheid op het platteland. Boeren zijn onmisbaar in onze gemeente.

Stikstofprobleem in het Westerkwartier?

Stikstof. In onze gemeente zijn geen arme gronden. VZ denkt dat de huidige stikstofregels minder noodzakelijk zijn in het Westerkwartier. Onze gemeente is een gemeente met gezonde lucht en een mooie natuur. We vinden dat de Kritische Depositie Waarden (KDW) voor stikstof landelijk per gebied bekeken moet worden. Voor het Westerkwartier speelt dit niet.

Snel internet ook voor boerenbedrijven

Boerenbedrijven moderniseren en maken steeds meer gebruik van digitale middelen en slimme apparaten en machines bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Daar hoort een snelle internet verbinding bij. VZ Westerkwartier wil snel internet in elke dorpskern van het Westerkwartier.