volg ons
deel deze pagina

Onze speerpunten zijn:

  1. Luisteren naar de samenleving, samenwerking en openheid
  2. Aandacht voor jeugd- en ouderenzorg
  3. Minder vrije marktwerking in de zorg- en schuldhulpverlening
  4. Veilige wegen in en naar onze dorpen en betere (bus)verbindingen Noord-Zuid
  5. Handhaving op het gebied van overlast
  6. Minder regels bij ruimtelijke ordening
  7. Behouden van onze voorzieningen zoals zwembaden en sportaccommodaties
  8. Stimuleren van werkgelegenheid
  9. Behoud leefbaarheid in met name de kleine dorpen en het opstellen en onderhouden van dorpsvisies
  10. Inzet op het gebied van energietransitie (energiecoöperaties)

Een uitgebreide toelichting kunt u vinden in ons programma.