volg ons
deel deze pagina

Vrijdag de dertiende, een topdag voor MFC Zevenhuizen!

Opening MFC in Zevenhuizen
 

Deze middag (13 augustus 2021) heeft een deel van de fractie van VZ het heugelijke feit meegevierd van het bekend maken van de naam van het nieuwe MFC in Zevenhuizen. De naam is geworden: "De Molenstreek", bedacht door de heer Tony Ottema. Na de onthulling van de naam werd deze nieuwe, schitterende accommodatie geopend door de voorzitter van het stichtingsbestuur Richard Kobes. En wat is het mooi geworden...

Het was een heugelijk moment ook voor portefeuillehouder Hielke Westra en de dorpswethouder van Zevenhuizen Geertje Dijkstra-Jacobi. Maar vooral voor het stichtingsbestuur, de vrijwilligers en het hele dorp Zevenhuizen. Mooi dat we als fractie een klein bouwsteentje konder zijn in een lange reeks van mensen die aan het tot stand komen van dit project jarenlang hebben gewerkt. Ook dank aan onze ambtenaren van de gemeente die het dorp en stichting praktisch en zakelijk heben ondersteund. 

U kunt ook uw steentje bijdragen door één of meerdere loten te kopen voor de verloting. Kijk daarvoor op de website:  https://www.mfc7huizen.nl/


Van harte gefeliciteerd met deze enorme stap in een toekomstbestendige ontwikkeling van de leefbaarheid van in het dorp! Wij wensen alle inwoners van Zevenhuizen e.o. heel, heel veel plezier met en in de Molenstreek!


Namens fractie en fractieassistenten VZ Westerkwartier,

Ytsen, Bert, Cynthia, Harm, Harry, Johan, Onno, Thea en Geert.