volg ons
deel deze pagina

Herindeling: Leuker kunnen we het niet maken

Herindeling: Leuker kunnen we het niet maken

 

Op woensdag 13 november is de begroting 2020 voor de nieuwe gemeente Westerkwartier vastgesteld. In de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen van november 2018 hebben wij, als lokale partij, onderzoek gedaan naar de gevolgen van een herindeling. O.a. door het COELO te bezoeken. Hier werd duidelijk dat een herindeling echt kostenverhogend werkt. Met deze boodschap zijn we destijds ook de verkiezingen ingegaan. Onze goed onderbouwde “voorspelling” is -helaas- dus uitgekomen. De lasten voor de inwoners gaan omhoog. Zowel de OZB als de afvalstoffenheffing. Geen enkele herindeling heeft, blijkt uit onderzoek, tot nu toe een positief financieel resultaat voor de inwoners gehad.

Daarnaast was er bij het in elkaar vlechten van 4 financiële gemeenteboeken toch nog veel onzekerheid en onduidelijkheid. Zo was er bijvoorbeeld een toezegging aan Zevenhuizen gedaan omtrent het komen tot een MFC terwijl er in de begroting geen geld was opgenomen. VZ Westerkwartier komt deze gemaakte afspraken na. Zoals dat hoort.

Komend jaar zetten wij in om de financiën WEL onder controle te krijgen. De lijken moeten uit de kast en er dient een stevige financiële basis te worden gebouwd!
 

Personeelsbeleid
Zoals onze collega Beute eerder dit jaar verwoorde, dient het personeelsbeleid verbeterd te worden. Inmiddels worden daar goede stappen gemaakt. Binnen de ambtelijke organisatie zijn van de 41 boventallige ambtenaren toen, er nu nog 8 over. Ook met hen wordt gezocht naar een passende baan. Als fractie hebben we een aantal adviezen gegeven waar het college mee aan de slag kan en moet!

Natuurlijk is het zo dat er bepaalde keuze's gemaakt worden om doelen en toezeggingen te kunnen realiseren en tevens de begroting sluitend te krijgen. Wij vinden nog steeds dat de door rijksoverheid opgelegde herindeling, niet over de rug van onze inwoners mag gaan.
 

Meer geld naar gemeenten
Momenteel wordt er druk uitgeoefend richting Den Haag om meer geld naar gemeenten te laten gaan. Vooral om de hoge kosten voor de jeugdzorg te compenseren. Dit is hard nodig aangezien de landelijke regering besloten had dit soort zaken maar door te schuiven aan de gemeenten. Die zitten volgens Den Haag dichter op deze problematiek en kunnen daardoor goedkoper. Daarvoor hebben we ook gelijk maar 25% minder geld ontvangen. Wij noemen dat een verkapte bezuiniging. Ondoordacht natuurlijk, net als het beleid ten aanzien van de stikstof uitstoot en de PFAS ellende.
 

Afvalstoffenheffing
Wat de afvalstoffenheffing betreft komen er nieuwe afspraken. Daar wordt de komende tijd aan gewerkt en wij hopen dat deze heffing daardoor volgend jaar naar beneden kan. De kostenverhoging is vooral te verklaren doordat het ingezamelde plastic veel minder oplevert dan voorheen. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in milieuvriendelijker vervoer en betere verwerking van het afval.

 

Wilt u verder lezen wat wij gezegd hebben tijdens de begroting? Lees dan hier