volg ons
deel deze pagina

BLOG -Gemeentelijke huisvesting-

Een nieuw gemeentehuis voor het Westerkwartier .............................. Of toch niet??????

 

In de periode van 21 april tot 29 april jl. kreeg de bezoeker van onze Facebook pagina de gelegenheid om op de website van VZ Westerkwartier zijn of haar mening over de plannen voor gemeentelijke huisvesting te geven. In tegenstelling tot de regelmatige polls van Sterk Westerkwartier doen wij dat uiterst sporadisch. Het doet ons goed te zien hoe groot de belangstelling hiervoor is.


De uitdagingen
In diverse bladen was te lezen welke mogelijkheden het college aandraagt met het oog op de gemeentelijke huisvesting. Belangrijk thema’s hierbij zijn de kosten die gemoeid zijn met onderhoud en met name het toewerken naar een acceptabel energielabel. Dan hebben we het niet alleen over de 4 gemeentehuizen maar ook over de gebouwen van NOVATEC en de gemeentewerven. Een aantal van deze gebouwen zijn energieslurpers waar zeker iets aan gedaan moet worden. Zoals gebruikelijk komen daarbij de financiën om de hoek kijken. De aan de lezers voorgelegde keuzes ten aanzien van het gemeentehuis kwamen overeen met de door het college voorgestelde mogelijkheden.


Uitslag enquete
Onze lezers kozen in grote meerderheid voor het handhaven van de gemeentehuizen in Leek en Zuidhorn (73,22 %). Op een tweede plaats de uitbouw van het gemeentehuis in Zuidhorn (16,94 %). Aanzienlijk minder scoorden een nieuw gemeentehuis op het voormalig Jager terrein te Midwolde (6,56 %) en een nieuw gemeentehuis op Leeksterveld (2.10%). Op zich een begrijpelijke keus als je kijkt naar de 40 miljoen euro die opgaat aan de bouw van een nieuw gemeentehuis.

In de presentatie die het college gaf aangaande de huisvestingsproblematiek werd al duidelijk dat de meeste partijen gaan voor een gefaseerde aanpak. Bijvoorbeeld eerst maar de gebouwen aanpakken die er het slechts voor staan wat onderhoud en energielabel betreft.


Onze mening
VZ Westerkwartier vindt dat ook. Gezien de corona toestanden en de mogelijke nasleep daarvan, moeten we ons de komende jaren maar eens beraden over het bouwen van een nieuw gemeentehuis. Blijft er naar de toekomst toe ook nog iets om over na te denken. Alhoewel het zal dan wel meer worden dan “iets”.