volg ons
deel deze pagina

Wat denken wij van de perspectiefnota 2022-2025

Voor de zomervakantie is er altijd het politieke hoogtepunt van de Jaarstukken, Bestuursrapportage en Perspectiefnota. Dat gaat er vooral over wat we als gemeente willen gaan doen met ons geld de komende jaren. Iedere partij in de raad krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en aan te geven wat ze graag anders zien of wat ze goed vinden. Natuurlijk hebben wij als VZ Westerkwartier goed gekeken deze plannen. Dit zijn grote zaken. Elke stap die je bij het ene potje maakt, heeft gevolgen voor een ander potje. Want uiteindelijk is "de grote pot met geld" niet onuitputtelijk. In dit bericht willen we graag puntsgewijs vertellen wat wij vinden van de plannen. Voor het uitgebreide verhaal én de perspectiefnota verwijzen we graag naar de bijlagen.

BLOG -Gemeentelijke huisvesting-

-BLOG-
Gemeentelijke huisvesting

Een nieuw gemeentehuis voor het Westerkwartier...

Of toch niet??????

In dit blog van fractievoorzitter Ytsen van der Velde vertelt hij hoe wij hierover denken. 


Gemeentehuis Westerkwartier

Wat wilt u met onze gemeentehuizen? (Enquete gesloten)


Pitch begrotingsvergadering 2020

Pitch begrotingsvergadering d.d. 11 november 2020


Onze kijk op de geldzaken 2021

Algemene beschouwingen begroting gemeente Westerkwartier 2021.

 

Hier kunt u onze voordracht lezen wat wij vinden van de plannen over de geldzaken van onze gemeente. Deze versie is zoals wij deze schriftelijk hebben ingediend aan de leden van de raad en het college. Daarnaast heeft iedere fractie drie minuten spreektijd gekregen om je boodschap in het kort te presenteren. Deze 'pitch' staat ook op onze website.